عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی نظریه ساختاربندی آنتونی گیدنز از منظر حکمت اسلامی
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر حامد حاجی حیدری
استاد مشاور: 
جناب دکتر سید حسین شرف الدین
استاد داور: 
جناب آقای حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد داوود مدقق
تاريخ: 
25 / 10 / 93
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها