جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی رویکردهای تحویل گرایانه عصب شناختی به تجربه دینی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی ریا
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امیر شفیعی
تاريخ: 
25 / 10 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها