جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی دیدگاه نومعتزله درباره معاد با تأکید بر دیدگاه حسن حنفی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد گلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترعلی زمانی قشلاقی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید مستمع
تاريخ: 
28/ 07 / 1401
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها