جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی دیدگاه توماس کوهن درباره پیشرفت علم
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی گودرزی
تاريخ: 
12 / 08 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها