جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی اوصاف خداوند از دیدگاه الهیات پویشی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی بابایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدمهدی آزادی
تاريخ: 
12 / 11 / 98
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها