جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی اصول نظری معنویت اشو
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر مهدی کهنوجی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمدحسین شریفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن قره باغی
تاريخ: 
24 / 04 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها