جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی اصول حاکم بر صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید محمدبیگی
تاريخ: 
25 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها