جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی ادله فیزیکالیست ها بر عدم تجرد نفس
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود نمازی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی ایزدی
تاريخ: 
12 / 06 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها