جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر پرويز داودی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمود فتحعلي
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلي
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود عيسوی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي جابری
جناب آقای دکتر اميری تهراني
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمد سعيد پناهي بروجردی
تاريخ: 
96/11/17
ساعت: 
7صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها