جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی در سطح بین الملل بر اساس فرهنگ سیاسی انتظار
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن حصیبی
تاريخ: 
25 / 10 / 98
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها