جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اهداف جمعیتی اسلام از دیدگاه قرآن و روایات
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسماعیل چراغی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی ابوترابی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب‌زاده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد فولادی‌وندا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدحسین طیب‌حسینی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد سقای بی‌ریا
تاريخ: 
22/ 12 / 1401
ساعت: 
15:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها