جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
انگیزه ها و آثار استهزاء در اخلاق اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت الله مصباح یزدی(ره)
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترهادی حسین خانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد صادق موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن جمالی
تاريخ: 
31 / 06 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها