جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
انسان شناسی حکمت متعالیه معطوف به فلسفه تعلیم و تربیت
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود نوذری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد بهشتی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای موسی مهدی هاشمی
تاريخ: 
10 / 03 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها