جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی مردم سالاری دینی در جامعه چند فرهنگی افغانستان
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر منوچهر محمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدجواد نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حیات الله یوسفی
جناب آقای دکتر محمد شجاعیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حفیظ الله مبلغ
تاريخ: 
28 / 09 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها