جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی مدیریت بحران فرهنگی در سیره حضرت موسی(ع) از منظر قرآن و تورات
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید صمصام الدین قوامی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ولی الله نقی پورفر
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رضا قزی
تاريخ: 
22 / 01 / 1400
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها