جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
رشته: 
علوم اقتصادی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي جابري
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدسعید پناهی بروجردی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد بیدار پرچین علیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امید ایزانلو
تاريخ: 
15 / 11 / 99
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها