جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی سلامت جنسی همسران بر اساس منابع اسلامی, ساخت بسته آموزشی وبررسی کارآمدی آن بر میزان رضایت جنسی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا احمدی
جناب آقای دکتر غلامرضا جندقی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم ناروئی
جناب آقای دکتر رسول روشن
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا بنیانی
تاريخ: 
06 / 05 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها