جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد ستوده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی مهدوی اطهر
تاريخ: 
27 / 11 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها