جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی توازن اقتصادی در جامعه اسلامی
رشته: 
علوم اقتصادی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علي جابري
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا یوسفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی اصغر هاشم پور
تاريخ: 
07 / 04 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها