جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی استدلال در قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر حمید آریان و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر حسین مظفری و دکتر ابراهیم نوئی و حجت الاسلام دکتر اسماعیل سلطانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا محمد علیزاده
تاريخ: 
22 / 7 / 94
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها