جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی استدلال در قرآن
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد ابوترابی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید آریان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوعی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل سلطانی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا محمد علیزاده
تاريخ: 
18 / 6 / 94
ساعت: 
8:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها