جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوي درماني خودنظم جويي براي افسردگي بر اساس منابع اسلامي؛تدوين مدل مفهومي و طرح نماي درمان و امکان سنجي و نتايج اوليه آن
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقاي دکتر مسعود جان بزرگي
استاد مشاور: 
جناب آقاي دکتر حميدرضا حسن آبادي
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر رحيم ناروئي
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ربا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر آذربايجاني
جناب آقاي دکتر سيف الله فضل اللهي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي حميد رفيعي هنر
تاريخ: 
08 / 02 / 1397
ساعت: 
20:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها