جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
المبانی الفقهیه للمشارکه السیاسیه لحزب الله فی الدوله المدنیه اللبنانیه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله عباس کعبی نسب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قاسم شبان نیا
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سجاد ایزدهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین قشاقش
تاريخ: 
18 / 12 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها