جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اقتضائات قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی و کاربست آن در دولت های بعد از انقلاب اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید سجاد ایزدهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سعید باغستانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی محمدی
تاريخ: 
05 / 09 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها