جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اصول و راهبردهای سیاست خارجی دولت صفویه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی کرمانی
تاريخ: 
15 / 10 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها