جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب از نگاه اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدهادی عربی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن خلیلی تیرتاشی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها