جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اصول حاکم بر سیره سیاسی امامین انقلاب در مواجهه با مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی اسلامی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن افروغ
تاريخ: 
21/ 10 / 1401
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها