جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اشتغال مطلوب در اقتصاد مقاومتی و راهبردهای تحقق آن در استان قم
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجمال خلیلیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید ابراهیمی
تاريخ: 
26 / 10 / 98
ساعت: 
9:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها