جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اسلام سیاسی و تأثیر آن بر نظام بین الملل
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر منوچهر محمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حیات الله یوسفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمداسماعیل عمار
تاريخ: 
15 / 12 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها