جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ارزیابی انتقادی نظریه تبارشناسی فوکر از منظر حکمت صدرایی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر حسن عبدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام رمضانعلی فاضل
تاريخ: 
18 / 6 / 94
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها