جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ارزش های اصلی زمینه ساز در رشد شخصیت اخلاقی در قرآن کریم
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد زارعان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد فقیهی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید احمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر مظفری
تاريخ: 
17 / 07 / 98
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها