جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ارتباط ساماندهی خانواده با توحید افعالی با تأکید بر توحید در رزاقیت
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد داور: 
جناب دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی
تاريخ: 
31 / 5 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها