جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ارائه مدل ساختاری برای تبیین اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری،خلق و خو و و طرح واره های ناسازگار اولیه
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر نادر منیرپور
استاد مشاور: 
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
استاد داور: 
دکتر بهمن بهمنی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی عسگری
تاريخ: 
19 / 11 / 94
ساعت: 
16:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها