عنوان پايان‌نامه
ادله عقلی معاد در قرآن
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا محمد علیزاده
استاد داور: 
جناب دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی اسمعیلی
تاريخ: 
19 / 12 / 93
ساعت: 
8:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها