جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
ادله اخلاقی زیستن از دیدگاه امامیه و کاتولیک
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
حجت الاسلام محمود فتحعلی
استاد داور: 
دکتر محسن جوادی و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن و حجت الاسلام دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مصطفی آزادیان
تاريخ: 
7 / 2 / 95
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها