جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
اختفای الهی در قرآن
رشته: 
دین شناسی (کلام)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد مطهری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین شکری
تاريخ: 
08 / 11 / 1397
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها