جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
آسیب شناسی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای دانیال محب الطاهر
تاريخ: 
25 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها