جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
آسیب شناسی طلاب سطح چهار حوزه علمیه قم
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید محمد صادق موسوی نسب
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا موسوی نسب
استاد داور: 
حجت الاسلام هادی حسین خانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محسن قارداش پور
تاريخ: 
21 / 10 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها