جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی و شیوه‌های اصلاح مجرمان از منظر فقه و حقوق
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا محمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا کدخدایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمدجواد مقدم
تاريخ: 
28 / 10 / 1402
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها