جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین و نقد الگوی مدارس مسجد محور
رشته: 
روان‌شناسی تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین خانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی همت بناری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مرتضی حدادی پیشه
تاريخ: 
31/ 03 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها