ساختار سازمانی معاونت

 • اداره کل برنامه ریزی وارزیابی
  حجت الاسلام و المسلمین آقای تنها
  مشاهده
 • دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی
  جواد خبازي علوي
  مشاهده
 • گروه برنامه ریزی آموزشی
  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن جعفری
  مشاهده
 • گروه نظارت و ارزيابي آموزشی
  سید احمد سجادی مقدم
  مشاهده
 • گروه آمار و اطلاعات
  مجید نجاتی
  مشاهده