ساختار سازمانی اداره کل برنامه ریزی وارزیابی

 • اداره کل برنامه ریزی وارزیابی
  حجت الاسلام و المسلمین آقای تنها
  مشاهده
  • دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی
   جواد خبازي علوي
   مشاهده
  • گروه برنامه ریزی آموزشی
   حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن جعفری
   مشاهده
   • کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
    سعید دره شیری
    مشاهده
  • گروه نظارت و ارزيابي آموزشی
   سید احمد سجادی مقدم
   مشاهده
  • گروه آمار و اطلاعات
   مجید نجاتی
   مشاهده