ساختار سازمانی سرپرست مدیریت پذیرش

 • سرپرست مدیریت پذیرش
  حجت الاسلام محمد حسین جمالی
  مشاهده
  • کارشناس برگزاری آزمون
   حسین ولی زاده
   مشاهده
  • کارشناس مسئول آزمون سازی
   مجید نظر کرده
   مشاهده
  • امور دفتری و بایگانی
   امیر حسین طیاری شهریاری
   مشاهده
  • کارشناس مسئول تشکیل پرونده
   سید مهدی سجادی
   مشاهده