ساختار سازمانی معاونت

 • مدیریت پذیرش
  حجت الاسلام مهدی عباسی
  مشاهده
 • کارشناس برگزاری آزمون
  حسین ولی زاده
  مشاهده
 • کارشناس مسئول تشکیل پرونده
  سید مهدی سجادی
  مشاهده
 • کارشناس مسئول آزمون سازی
  مجید نجاتی
  مشاهده
 • امور دفتری و بایگانی
  امیر حسین طیاری شهریاری
  مشاهده