اطلاعیه برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93

اطلاعیه برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93 مطالعه بیشتر...

تصویب طرح پایان نامه در شورای علمی پایان نامه ها تا پایان ترم دوم

بر اساس تصميم شوراي علمي پايان نامه‌ها دانش‌پژوهان مقطع کارشناسي ارشد موظفند از تاريخ 92/7/27 در اوايل ترم دوم موضوع پيشنهادي خود را زير نظر استاد راهنما تدوين و تصويب گروه رسانده وبه اداره... مطالعه بیشتر...

جلسه توجیهی برای ورودی های 92

قابل توجه دانش پژوهان ورودی 92 : جلسه توجیهی نسبت به  آئین نامه آموزشی پنجشنبه  18/7/92 ساعت 8:30 تالار موسسه برگزار می شود . حضور کلیه دانش پژوهان ورودی 92 و دانش پژوهان 91... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها