گزارش برگزاری اردوهای آموزشی سال 1395

ردیف

اردوی علمی گروه

اهداف اردو

مقصد

تعداد روز

تاریخ برگزاری

اردو

تعداد شرکت کننده

1

ادیان

آشنایی بیشتر و بدون واسطه دانش پژوهان با فرق و ادیان موجود در استان اعم از زرتشت و یهودیت- بازدید از اماکن دینی اقلیت های دینی استان نظیر کنیه- آتشکده زرتشتیان و...

یزد

3

4/12/95

لغایت

7/12/95

30

2

حقوق

بازدید از مجلس شورای اسلامی وآشنایی با نحوه اداره مجلس و قانونگذاری- بازدید از اداره تنقیح قوانین مجلس و آشنایی با سازومار آن-

بازدید از مرکز تحقیقات شورای نگهبان و آشنایی با نحوه فعالیتهای آن

تهران

1

13/11/1395

29

3

تاریخ

آشنایی با مراکز اسناد و منابع تاریخی- دیدار از اماکن تاریخی و سیاسی مرتبط با رشته- دیدار با اساتید حوزه تاریخنگاری و استفاده از تجربیات آنها- ارتقاء سطح علمی و آگاهی دانش پژوهان و اساتید در حوزه های مرتبط با گروه

تهران

2

29/11/95

لغایت

30/11/1395

23

4

علوم سیاسی

آشنایی با جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس- آشنایی با راهبردها و استراتژی های امنیتی نظامی منطقه-

جزیره خارک

5

15/12/1395

لغایت

20/12/1395

24

 

5

علوم قرآنی

بازدید از دانشگاه رضوی – بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی – دیدار با جمعی از مفسیرین و علما

مشهد

6

30/11/1395

لغایت

5/12/1395

21

6

کلام

دیدار از مراکزدانشگاهی- دیدار با برخی شخصیتهای علمی و برگزاری نشست علمی

مشهد

4

10/12/95

لغایت

13/10/95

23

7

علوم تربیتی

برگزاری نشست علمی و هم اندیشی با مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی(گروه علوم تربیتی) – بازدید از حوزه علمیه حصرت مهدی(عج) و آشنایی با فعالیت های تربیتی آن- آشنایی با فعالیت های گروه تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی ( رویکرد تجربی – تربیتی)

مشهد

4

20/12/95

لغایت

24/12/95

27