مسابقات علمي معاونت آموزش حوزه هاي علميه براي سال تحصيلي 1402-1403

 مسابقات علمي معاونت آموزش حوزه هاي علميه براي سال تحصيلي 1402-1403

مسابقات علمی (المپیاد) طلاب سطوح عالی و خارج خاص مراکز تخصصی، مدارس عالی حوزوی و سطوح عالی قم در 9 آذر ماه در سالن اجتماعات مدرسه مبارکه فیضیه به همت معاونت آموزش حوزه علمیه قم برگزار می گردد.

دانش پزوهان گرامی می توانند در صورت تمایل از تاریخ 1402/8/20 الی 1402/8/30 از طریق آدرس های منتشر شده نسبت ثبت نام اقدام کنند.