لیست دروس مشترک جهت انتخاب واحد ترم دوم 98

دانش پژوه گرامی با مراجعه به فایل پیوست دروس و گروه درسی ارائه شده در ترم دوم 98 را بشناسید

لازم به ذکر است دانش پژوهان هر رشته فقط در گروه خاص خود می توانند انتخاب واحد کنند

پیوستاندازه
m.pdf111.19 کیلوبایت