قابل توجه کلیه دانش پژوهان گرامی

با سلام - دانش پژوهان گرامی، لطفا برای خرید و تهیه  کتاب زبان گلوکال یک به موسسه امام خمینی (ره) - طبقه چهارم - اداره ی متون درسی، آقای فاطمی مراجعه نمایید. خرید کتاب قبل از شروع ترم (23 شهریور ماه) برای همه ی دانش پژوهان ورودی سال 1396 الزامی می باشد.