قابل توجه دانش پژوهان و اساتید محترم

بسمه تعالي


قابل توجه دانش پژوهان و اساتيد محترم موسسه (حضوري و نيمه حضوري و فقه و اصول)


نظر به تعطيلات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از تاريخ 97/5/26 تا 97/6/2 لطفا به منظور انجام هر گونه امور اداري، بعد از تاريخ فوق مراجعه فرماييد.

با تشکر

معاونت آموزش - اداره كل امور آموزشي