قابل توجه دانش پژوهانی که در ترم جاری 2-98 زبان پیشنیاز را انتخاب واحد کردند

 

به اطلاع کلیه دانش پژوهان حضوری که در ترم جاری 2-98 زبان پیشنیاز را انتخاب واحد کرده اند

می توانند جهت تهیه این کتاب با مشخصات و آدرس ذیل مراجعه کنند.

نام كتاب Basic Grammar in Use

نام نويسنده: Raymond Murphy

ويرايش چهارم _ همراه با سي دي

كتاب فروشي انتخاب واقع در جنب درمانگاه قرآن و عترت (روبروي مدرسه حجتيه)

شماره تماس با مدير كتاب فروشي، آقاي الهامي: 09127479327 _ دفتر كتاب فروشي: 37839477