قابل توجه دانش پژوهانی که در ترم جاری زبان انگلیسی عمومی یک و چهار دارند اعلام می­گردد:

"باسمه تعالی"

دانش ­پژوهان گرامی؛

بدینوسیله، زمان و محدوده آزمون­­­های میان ترم زبان انگلیسی عمومی اعلام می­گردد:

  1. آزمون میان ترم زبان عمومی یک: پنج شنبه23/8/98 ساعت 8:30 صبح الی 10- محدوده امتحان: دروس1 و 2 از کتاب گلوکال یک.
  2. آزمون میان ترم زبان عمومی چهار:سه شنبه 28/8/98–ساعت 15(ساعت کلاس)- محدوده امتحان: دروس 7 و 8 (تا پایان صفحه 104) از کتاب گلوکال دو.

توزیع نمرات میان ترم در آزمون پایان ترم :

زبان عمومی یک: 6نمره.

  زبان عمومی چهار: 8نمره.

نکته: شرکت در آزمون میان ترم  برای همه ی دانش­پژوهان و همچنین معافین از کلاس الزامی است.

پیوستاندازه
etelaeye.pdf148.55 کیلوبایت